Restoranın birinci mərtəbəsində eyni vaxtda 100 nəfəri tuta biləcək, ənənəvi Şərq üslubunda hazırlanmış banket zalı yerləşir. Burada tez-tez müxtəlif ziyafətlər keçirilir.   Azərbaycan və Qafqaz mətbəxi faydalı, bir çox dünya mətbəxlərində istifadə olunan ədviyyatları daddıran, özünəxas qida hazırlamaq mədəniyyətidir. Bu mətbəx üçün “ət kultu”nun xarakterik olmağına baxmayaraq, onda müxtəlif ətsiz xörəklərin siyahısı da böyükdür.   Bu mətbəx nə uşağı, nə böyüyü, nə şirinsevəni, nə acısevəni, nə ətsevəni, nə də vegetarianı laqeyd saxlayacaq. Bu, dağlarda yaşayanların, uzunömürlülərin, zərif gözəllərin dadaraq böyüdükləri mətbəxdir. Dadanlara bu keyfiyyətləri bəxş edən isə xörəklərin hazırlanmağı üçün inqredientlərin hər zaman yalnız təzə və təbii olmağıdır. Bu əsas sirdən xəbərdar olan «Salam Aleykum» aşpazları işlərində qədim ənənələrə sadiq qalırlar.